Ethics (اخلاق)

Ethice4- درس 2

درس 2- چه دلایلی برای اثبات وجود خداوند میتوان بیان نمود؟ هر چیزی که در این جهان وجود دارد حتما باید سازنده ای داشته باشد خانه ای که در آن زندگی میکنیم مهندسی آن را بنا نموده است، کامپیوتر یا مبایلی که در دست ما است یک متخصصی آن را درست کرده است، میوه ها […]

Ethics4- درس 1

درس ا- چگونه با انسانهایی که اعتقاد ندارند برخورد کنیم؟ از کجا میفهمیم که خالق وپروردگاریی در این جهان وجود دارد ؟ این سؤالی است که همیشه آن انسانهایی که اعتقاد به خداوند ندارند میپرسند، وبرای ثابت کردن این امر اول احتیاج به بیان مقدمه ای بسیار مهم داریم که اگر این مقدمه برای ما […]

ethics3-درس 2

اخلاق درس 2 از امام صادق علیه السلام آمده است که خداوند به حضرت آدم علیه السلام فرمودند 4 چیز را به تو یاد میدهم که خیر دنیا وآخرت در آنها وجود دارد یکی از تو ودیگری از من وسومی بین من وتو وچهارمی بین تو ومردم: مرا عبادت کنی وهیچ گاه شریکی را در […]

Ethics3- درس 1

اخلاق درس 1 در این درس در  مورد اخلاق پیامبر گرامی اسلام صحبت خواهیم کرد وجزئی از اخلاق آن حضرت را شرح میدهیم: در روایتها آمده است که (کان رسول الله لا یتکلم فی غیر حاجة طویل الصمت) یعنی از اخلاق پیامبر اکرم این بود که بیهوده سخن نمیگفتند بلکه اگر سخنی را بر زبان […]