درگذشت والده مکرمه جناب آقای مهندس علی‌ امیدفر عضو محترم هیئت امنا رسالت را به ایشان تسلیت عرض کرده، برای روح آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای جناب آقای امیدفر و خانواده صبر و عافیت مسئلت داریم